Ademhalingstherapie

Deze therapie heeft tot doel om de longen van de patiënt zo snel mogelijk vrij te krijgen van mucus (slijm), of elke belemmering voor een normale ademhaling, evenals een normaal ademhalingspatroon nastreven en de patiënt leren zijn ademhaling onder controle houden.

Ademhalingsoefeningen, leren ophalen van slijmen, de borstkas mobiliseren, het longweefsel weer ontplooien, drainagehoudingen aanleren zijn hier de voornaamste taken van de therapeut.

Deze therapie wordt vooral toegepast bij o.a. pneumonie, bronchitis, mucoviscidose, astma, pre- en postoperatieve zorgen bij een thoraxoperatie.